Beheer van activa

Materiaal zoals bedden, rolstoelen, ECG monitors, linnen, scanners, infuuspompen enz. moeten onmiddellijk beschikbaar zijn in een ziekenhuis wil het optimaal kunnen functioneren. Men kan natuurlijk extra veel materiaal voorzien in de hoop dat er steeds voldoende beschikbaar is. Maar waar staat het beschikbare materiaal op het moment dat men het nodig heeft? En is het materiaal dan ook tijdig gereinigd of hersteld? Om de efficiëntie te verhogen en de hoeveelheid materiaal op een economisch verantwoord niveau te houden, moet het beheerd worden. We voorzien elk onderdeel van een RFID (Radio-frequency identification) en GS1-barcode. Zowel een laken als een scanner of een bed krijgen een eigen identificatie en RFID. Hierdoor gaan we het materiaal auto identificeren en traceren. Op elke moment kennen we de locatie en de beschikbaarheid. Via een web interface heeft men het volledig overzicht van het materiaal met de bijhorende details. Personeel beschikt over een app om het materiaal te identificeren en de status te wijzigen indien men het in gebruik neemt of indien het gereinigd of hersteld moet worden. Hierdoor weet ook de onderhoudsdienst steeds wat er moet gebeuren en waar ze het materiaal kunnen vinden.

  • Directe locatie van materiaal = 90% kortere zoektijd
  • Verhoog bed capaciteit = effectieve capaciteitsverhoging met + 10%
  • Nauwkeurige inventaris = voorkomt foute aankopen
  • Lagere huurkosten = vermindert de huur van speciale apparatuur
  • Betere controle = minder verlies en beter beheer van apparatuur
  • Efficiënt voorraadbeheer = vermindert wachttijden door niet-beschikbaarheid van apparatuur
  • Snellere invulling van de afhaallijst = op tijd de juiste apparatuur krijgen
  • Efficiënter onderhoud = door tijdig onderhoud een verhoogde beschikbaarheid
  • Concrete besparing door lagere huurkosten, lagere vervangingskosten.  Gemiddelde vermindering van kritische apparatuur met 15% per jaar