Patiënten monitoring

De meeste patiënten worden in hun traject behandeld door verschillende specialisten, ze ondergaan ook verschillende behandelingen tot ze ontslagen worden. Het is daarom essentieel om de gegevens van de diagnose, de behandeling en de zorg in elkaar te laten vloeien. Doordat ziekenhuizen sterk zijn gedigitaliseerd, wordt er veel informatie verzameld door verschillende softwareprogramma’s en biomedische apparaten op verschillende stadia langs het patiënten traject. De belangrijkste problemen van deze informatie is de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen en de vertrouwelijk te blijven garanderen terwijl ze nog steeds gemakkelijk moet kunnen gedeeld worden.

We zorgen voor de connectiviteit van meer dan 250 verschillende biomedische apparaten (zoals spuitpompen, ECG’s, monitoren,…). De koppeling zorgt ervoor dat de medische informatie rechtstreeks en op het juiste moment beschikbaar is in het patiëntendossier. Ons doel is het garanderen van de kwaliteit van deze gegevens alsook tijd te besparen zowel voor het zorgteam als voor de patiënten. Naast het in real time verwerken en verzamelen van de medische informatie gaan we ook de alarmen van alle machines op de gepaste wijze escaleren met behulp van alarmservers.