Persoonsalarmering voor alleenwerker

Om de veiligheid van werknemers in gevaarlijke omgevingen te verhogen gebruiken we meerdere type alarmen: een alarmknop die men kan indrukken bij gevaar, Man down alarm dat afgaat bij een ernstige schok of val, immobiliteit alarm als de persoon een tijdje niet meer beweegt, trekkoord detectie voor als men zijn toestel verliest of als het afgenomen wordt. Ook als de persoon zich buiten het bereik bevindt van het veiligheidssysteem kan automatisch een alarm afgaan. Deze alarmen kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden.

Persoonsalarmering voor agressie

De persoonlijke veiligheid van zorgpersoneel wordt steeds belangrijker door de toenemende  agressie van patiënten en bezoekers. Onze oplossing bewijst zijn kracht in alle situaties waar tijdens een noodoproep een nauwkeurige lokalisatie van de persoon in nood vereist is. In het geval van een aanval in een psychiatrische instelling, een hulpvraag in een zorginstelling of een noodsituatie in een onderzoekslaboratorium is nauwkeurige lokalisatie een onmisbaar onderdeel van het veiligheidsconcept.

Zorgoproep

Een zorgoproepsysteem moet de interne communicatie tussen bewoners en hulpverleners of tussen patiënten en verpleging zo optimaal mogelijk laten verlopen. Ons zorgoproepsysteem kan gebruik maken van de bestaande bekabeling. Het systeem kan gebruik maken van een bus bekabeling, een sterbekabeling of werkt gewoon draadloos. We beginnen met een grondig onderzoek en voeren de nodige testen uit om te zien wat er van het bestaande systeem kan behouden worden. De zorgoproep kan gelanceerd worden vanuit een drukknop aan het bed, een trekkoord bij het sanitair, een halssnoerzender, een polszender, maar ook vanuit een app op een smartphone of een smart horloge. Bij deze laatste twee kunnen we lokalisatietechnieken gebruiken om de bewoner meer ruimte te geven zonder aan veiligheid in te boeten. Speciale oplossingen zoals bed scanners of dwaaldetectiesystemen kunnen eveneens geïntegreerd worden.
Een zorgoproepsysteem moet de interne communicatie tussen bewoners en hulpverleners of tussen patiënten en verpleging zo optimaal mogelijk laten verlopen. Ons zorgoproepsysteem kan gebruik maken van de bestaande bekabeling. Het systeem kan gebruik maken van een bus bekabeling, een sterbekabeling of werkt gewoon draadloos. We beginnen met een grondig onderzoek en voeren de nodige testen uit om te zien wat er van het bestaande systeem kan behouden worden. De zorgoproep kan gelanceerd worden vanuit een drukknop aan het bed, een trekkoord bij het sanitair, een halssnoerzender, een polszender, maar ook vanuit een app op een smartphone of een smart horloge. Bij deze laatste twee kunnen we lokalisatietechnieken gebruiken om de bewoner meer ruimte te geven zonder aan veiligheid in te boeten. Speciale oplossingen zoals bed scanners of dwaaldetectiesystemen kunnen eveneens geïntegreerd worden.

Eenvoudige zorgoproepen kunnen op een pager of een draagbaar DECT toestel toekomen. Maar de oproepen kunnen ook op app’s terechtkomen met spraak en beeldintegratie zowel over WiFi als 3/4G. Dit kan handig zijn voor verwijderde zorgappartementen of mensen die nog thuis verzorgd worden. De oproepen kunnen automatisch terechtkomen bij de dichtstbijzijnde zorgverstrekker of manueel toegewezen worden vanuit een geo-board.

Betrouwbaar

Betrouwbaar

Patiënten monitoring

De meeste patiënten worden in hun traject behandeld door verschillende specialisten, ze ondergaan ook verschillende behandelingen tot ze ontslagen worden. Het is daarom essentieel om de gegevens van de diagnose, de behandeling en de zorg in elkaar te laten vloeien. Doordat ziekenhuizen sterk zijn gedigitaliseerd, wordt er veel informatie verzameld door verschillende softwareprogramma’s en biomedische apparaten op verschillende stadia langs het patiënten traject. De belangrijkste problemen van deze informatie is de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen en de vertrouwelijk te blijven garanderen terwijl ze nog steeds gemakkelijk moet kunnen gedeeld worden.
Een zorgoproepsysteem moet de interne communicatie tussen bewoners en hulpverleners of tussen patiënten en verpleging zo optimaal mogelijk laten verlopen. Ons zorgoproepsysteem kan gebruik maken van de bestaande bekabeling. Het systeem kan gebruik maken van een bus bekabeling, een sterbekabeling of werkt gewoon draadloos. We beginnen met een grondig onderzoek en voeren de nodige testen uit om te zien wat er van het bestaande systeem kan behouden worden. De zorgoproep kan gelanceerd worden vanuit een drukknop aan het bed, een trekkoord bij het sanitair, een halssnoerzender, een polszender, maar ook vanuit een app op een smartphone of een smart horloge. Bij deze laatste twee kunnen we lokalisatietechnieken gebruiken om de bewoner meer ruimte te geven zonder aan veiligheid in te boeten. Speciale oplossingen zoals bed scanners of dwaaldetectiesystemen kunnen eveneens geïntegreerd worden.